Vilkår

Forhandler: Bleken Data AS, orgnr NO 981 203 232 MVA
Kunde: Kunde som handler hos forhandler

Følgende betingelser gjelder for produkter og tjenster levert av forhandler til kunde.

1. Generellt
Det tas forbehold om at varen er i lager.
Kunde er registrert bedriftskunde for å handle i denne nettbutikken.

2. Prosessbeskrivelse
Kundes ordre er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem.
Når forhandler mottar kundens ordre vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost. Kunde forpliktes å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at den er korrekt. Eventuelle klager/endringer må forespørres raskest mulig, før bestilte produkter er sendt/utlevert.

3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikk
Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken.
Ved vesentlige skrivefeil kan kunde, uten forpliktelser, heve deler av eller hele ordren.
Dersom produkter kunde har bestilt er utgått, eller ikke på lager innen 30 dager, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele ordren. Kunde vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil kunde få mulighet til å kansellere/endre ordren.
Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.

4. Priser og lager
Det tas forbehold om at varen er i lager.
Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra forhandlers side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan forhandler ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Dersom varen ikke er i lager kan ordren bli justert ned tilsvarende antall og sum uten varsel.

5. Betaling
Forhandler godtar følgende betalingsmidler: bank-/kredittkort og faktura.
Ved bruk av bank-/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
Faktura utstedes kun til kredittkunder hvor kreditt er innvilget på forhånd.
Ved manglende betaling vil kravet (inkludert renter, gebyrer og andre eventuelle påløpte kostnader) oversendes inkasso.
Kunde er selv ansvarlig for å merke bestillingen med ønsket referanse (i feltet "Referanse")

6. Levering og forsinkelse
Bestillinger som er registrert og godkjent innen kl 13:00, vanlige arbeidsdager, sendes normalt ut samme dag så lenge alle varene er tilgjengelige. På grunn av lagertømming og stor pågang kan det gå et par virkedager før ordren blir sendt.
NB! Dersom varen ikke er på lager og kunde ønsker dellevering (lagervarer med en gang og restordre etterhvert som de ankommer lager), så vil porto justeres og legges inn på alle forsendelser.
NB! Ved dellevering vil eventuell porto på forsendelse 2 og videre bli belastet. (Dersom ordre er betalt med kredittkort så kan denne porto og evt andre kostnader bli belastet ved bruk av oppkrav (i slike tilffeller vil også oppkravsgebyr bli lagt til).
Kunde er selv ansvarlig for at korrekt adresse og gyldig postnummer oppgis. Bedriftspakke skal ikke sendes til hverken postboks eller privatperson. Ved levering på dør (f.eks Bedriftspakke) er det også viktig at mottaker er tilgjengelig.
Forhandler forbeholder seg retten til å sende bestilt(e) vare(r) med brev istedet for Bedriftspakke Dør-Dør / Servicepakke dersom forsendelsens verdi er under kr 1'000,- ink. mva og vekt er mindre enn 1kg
Produkter blir levert til kunde som spesifisert i ordrebekreftelse. Forhandler har risiko for produkter inntil produktene er mottatt av kunde.
Ved forsinket levering blir kunde informert om dette, samt nytt leveringstidspunkt, snarest.
Ved vesentlig forsinkelse, nevnt i pkt 2, kan kunde kansellere eller endre ordren. Ordre med spesialbestilte produkter kan ikke heves.

7. Uavhentet leveringer
Varer som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med NOK 130,- eks. mva + frakt tur/retur av gjeldende ordre. Varer som skal hentes hos forhandler må hentes innen 14 dager fra leveringsbekreftelse er sendt per epost.
Forsendelser via Posten blir kun varslet enten via SMS eller epost til mottaker.
Ref: http://www.lovdata.no/all/tl-20020621-034-011.html#52

8. Undersøkelse av produktene
Kunde forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter kunde seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.

9. Feil/mangler på produkter (garanti/reklamasjon)
Våre produkter leveres med 12 måneder garanti.
All retur skal godkjennes på forhånd. Varer sendt i retur uten gyldig RMA nummer blir belastet med gebyr kr 300,- eks. mva. Varer sendt oss i oppkrav bil ikke bli hentet.

10. Retur
All retur skal godkjennes på forhånd.
Dersom en vare blir funnet i orden etter feilbeskrivelsen som ble opplyst, vil kjøper bli belastet med kr 250,- eks. mva i testgebyr. Varer som returneres uten godkjent RMA nummer vil bli belastet med kr 300,- eks. mva.
Varer som er feilbestilt eller ønskes returnert i original stand får fratrukket et gebyr pålydende 15% av varens verdi (min. 50,- maks 300,- per retur eks. mva).
Varer som sendes i oppkrav bil ikke bli hentet.

11. Salgspant
Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

12. Forbehold
Det tas forbehold om at varen er i lager.
Bilder brukt på sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Det tas forbehold om trykkfeil og prisjusteringer.

13. Minsteordregebyr
P.t. er minsteordregebyr kr 28,- eks. mva for bestillinger pålydende mindre enn 200,- eks. mva og frakt etc.

14. Avbestilling/endring
Avbestilling/endring av varer som er gått til plukk vil bli fakturert med avbestillingsgebyr på 15% av varens/tjenestens/gebyrets verdi (minimum kr 50,-, maks 300,- eks. mva).

15. Elektrisk anlegg
Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på http://www.dsb.no/. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til nalegget i huset. Det er brudd på forskriftene.
http://www.dsb.no/no/DLE/Elsikkerhet/Hva-kan-privatersoner-selv-gjore-pa-det-elektrisk-anlegget/

16. Tvister
Avtalens verneting er Sandefjord tingrett, Norge.